added to cart
0
72px
CSTM Xprmntl 02 Regular
Regular
ქართული ენა—ქართველების მშობლიური ენა, საქართველოს სახელმწიფო ენა. ქართულ ენაზე 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ლაპარაკობს.ქართული ენა—ქართველების მშობლიური ენა, საქართველოს სახელმწიფო ენა. ქართულ ენაზე 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ლაპარაკობს.
48px
CSTM Xprmntl 02 Regular
Regular
ქართული ენა კავკასიურ ენათა ოჯახის, ქართველურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება. მეცნიერები ამავე ჯგუფს აკუთვნებენ ქართულის მონათესავე მეგრულ, ლაზურსა და სვანურ ენებს, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ არქაული ქართული ენის ნიშნები. მათი ზედმიწევნით შესწავლა შესაძლებელს ხდის ქართული ენის განვითარების კანონზომიერებათა დადგენასა და საერთოდ,—ქართული ენის ისტორიის შესწავლას. მეცნიერთა ერთ ნაწილს მიაჩნია, რომ იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახში ერთ-ერთ ჯგუფს ქმნის ერთიანი ქართველური სამწიგნობრო ენა.ქართული ენა კავკასიურ ენათა ოჯახის, ქართველურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება. მეცნიერები ამავე ჯგუფს აკუთვნებენ ქართულის მონათესავე მეგრულ, ლაზურსა და სვანურ ენებს, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ არქაული ქართული ენის ნიშნები. მათი ზედმიწევნით შესწავლა შესაძლებელს ხდის ქართული ენის განვითარების კანონზომიერებათა დადგენასა და საერთოდ,—ქართული ენის ისტორიის შესწავლას. მეცნიერთა ერთ ნაწილს მიაჩნია, რომ იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახში ერთ-ერთ ჯგუფს ქმნის ერთიანი ქართველური სამწიგნობრო ენა.
24px
CSTM Xprmntl 02 Regular
Regular
Acabáronse las vísperas, y la fiesta de Santa Ana, y quedó Preciosa algo cansada; pero tan celebrada de hermosa, de aguda y de discreta, y de bailadora, que a corrillos se hablaba della en toda la Corte. De allí a quince días volvió a Madrid con otras tres muchachas, con sonajas y con un baile nuevo, todas apercebidas de romances y de cantarcillos alegres, pero todos honestos. Pusiéronse a bailar a la sombra en la calle de Toledo, y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro; y en tanto que bailaban.Acabáronse las vísperas, y la fiesta de Santa Ana, y quedó Preciosa algo cansada; pero tan celebrada de hermosa, de aguda y de discreta, y de bailadora, que a corrillos se hablaba della en toda la Corte. De allí a quince días volvió a Madrid con otras tres muchachas, con sonajas y con un baile nuevo, todas apercebidas de romances y de cantarcillos alegres, pero todos honestos. Pusiéronse a bailar a la sombra en la calle de Toledo, y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro; y en tanto que bailaban.
15px
CSTM Xprmntl 02 Regular
Regular
Prince John held his high festival in the Castle of Ashby. This was not the same building of which the stately ruins still interest the traveller, and which was erected at a later period by the Lord Hastings, High Chamberlain of England, one of the first victims of the tyranny of Richard the Third, and yet better known as one of Shakspeare’s characters than by his historical fame. The castle and town of Ashby, at this time, belonged to Roger de Quincy.Prince John held his high festival in the Castle of Ashby. This was not the same building of which the stately ruins still interest the traveller, and which was erected at a later period by the Lord Hastings, High Chamberlain of England, one of the first victims of the tyranny of Richard the Third, and yet better known as one of Shakspeare’s characters than by his historical fame. The castle and town of Ashby, at this time, belonged to Roger de Quincy.
About

The CSTM Xprmntl 02 font family is another representative of the “quick fonts” series at type.today. This experiment unites three completely different fonts in one family: Regular, an ultra-closed sans serif with exaggerated, curling stroke endings; Italic, a contrast serif with deliberately straightened strokes of diagonal glyphs; and Bold, a rough sans serif with an inverted contrast of strokes and proportions. Xprmntl 02 is yet another take on the issues of type compatibility. What if we try to combine seemingly incompatible graphics — fonts of different classification categories, with different personalities and styles — in one space?

Just like the first Xprmntl, CSTM Xprmntl 02 was created in real time at the CSTM Fonts Telegram channel, and its subscribers could watch the process online. The three styles of Xprmntl 02 use the same case, but the Cursive has been enhanced with two sets of swashes for capital letters. For CSTM Fonts, this is the first typeface that supports Georgian, and we would like to thank Alexander Sukiasov, a designer from Tbilisi, for his invaluable advice.

Features

Case sensitive forms, standard ligatures, proportional lining figures, proportional oldstyle figures, fractions, slashed zero

Languages

Afrikaans, Albanian, Azeri (lat), Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chechen, Chuvash, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic (Irish), Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Ingush, Italian, Kurdish (lat), Kyrghiz, Latvian, Lithuanian, Moldavian (cyr), Mongolian (cyr), Mongolian (lat), Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovene, Spain, Swedish, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Uzbek (lat)

Authors

CSTM Fonts

Ilya Ruderman and Yury Ostromentsky (CSTM Fonts)

They are both graphic and type designers. Founders of CSTM Fonts (2014) type foundry and a new font distributor type.today (2016).

Graduated from Moscow State University of Print (Graphic Design Department), where they took Alexander Tarbeev’s classes. Later Ilya Ruderman graduated from Type & Media (Royal Academy of Art), the Hague, the Netherlands. After graduation he was a tutor of Type&Typography course at British Higher School of Art and Design, Moscow (2008-2015), was an art-director of information agency RIA Novosti. He is an author of cyrillic versions of such typeface as Lava, Graphik, Neutraface and others, that was made for such studios as Typotheque, Commercial Type, Typonine and House Industries. He is an author of: Permian typeface, Big City Grotesque and several other corporate typefaces.

Before 2013 Yury Ostromentsky worked mostly as an editorial designer and art-director of BigCity Magazine, where he used his personal lettering, that was the base of the Pilar typeface, released by CSTM Fonts last year. He is an author of several book series designs and logotypes.

Both typefaces of Ilya Ruderman and Yury Ostromentsky were the winners of such type design competitions as Modern Cyrillic 2009, Modern Cyrillic 2014, Granshan 2011, European Design Award 2012. Kazimir typeface and Tele2 Typefamily, the CSTM Fonts’s latest releases, were among the winners of Granshan 2015.

Yury Ostromentsky

Yury Ostromentsky is a type and graphic designer. He is a graduate of the Moscow State University of the Printing Arts (2002), where his graduation project was done under the supervision of Alexander Tarbeev. He has worked as a designer and art director for publishers and design studios. From 2004 to 2012, he served as art director of the magazine Bolshoi Gorod (Big City), for which he created several display typefaces as well as several original typefaces and Cyrillic versions of Latin fonts in collaboration with Ilya Ruderman. His typefaces were honored at the Contemporary Cyrillic 2009 and 2014 competitions. In 2004 he and Ruderman, Dmitri Yakovlev and Darya Yarzhambek created DailyType, a website. In March 2014, again with Ruderman, he founded CSTM Fonts.

Typefaces by Yury Ostromentsky: RIA Typeface, Kazimir, Kazimir Text, Pilar, BestLife, Navigo, CSTM Xprmntl 01, 02 and 03, Lurk B, Normalidad.

Codepage
Full codepage